Historie HIV

Virem HIV se již na světě nakazilo přes 64 milionů lidí, 30milionů již zemřelo. Původ nemoci má více verzí, ale nejpravděpodobnější je ta, že AIDS je původně nemoc afrických šimpanzů, která se na člověka přenesla počátkem 20.století.

-1969 byla rozšířena do USA

-1981 byla nemoc rozpoznána a dočasně pojmenována jako “nemoc homosexuálů“

-1982 oficiální pojmenování na AIDS Acquired Immune Deficiency Syndrome (Syndrom získaného selhání imunity)


HIV/AIDS v ČR a SR:

Česká a Slovenská republika zatím nepatří do nejrizikovějších států s ohledem na počty registrovaných HIV+. S ohledem na nárůst nových případů se ale můžeme velice rychle dostat na přední příčky statistik v porovnání s ostatními státy Evropy. Dle statistik se od roku 2005-2011 zvýšil nárůst nových případů HIV a AIDS v ČR o 90% a v SR o 86%. Dnes jsou tyto dva jmenované státy ještě v situaci, kdy lze mít nad šířením tohoto viru alespoň částečnou kontrolu.


Downloads (.pdf)HIV celosvětově:


Podle UNAIDS se roční míra nově nakažených virem HIV snížila z odhadovaných 3,1 milionu v roce 1999 na zhruba 2,6 milionu v roce 2009. Tento zdánlivý pokles je do jisté míry vysvětlitelný zlepšením dohledu nad nemocemi, sběrem dat a rozšířením vzdělávacích a preventivních programů.

V roce 2009 se financování všech HIV programů vyšplhalo na částku 15,9 miliard dolarů. Přesto podle Světové zdravotnické organizace AIDS zůstává čtvrtou nejčastější příčinou úmrtí v zemích s nízkými příjmy. Každý den je nově infikovaných 7000 lidí na celém světě. V Subsaharské Africe žije asi 67% lidí nakažených virem HIV a v roce 2009 tři čtvrtiny všech úmrtí souvisely s AIDS.