HCV – Hepatitida C

Hepatitida C je virové onemocnění jater, kterým trpí miliony lidí po celém světě. Přesný počet nemocných není znám, ale odhaduje se, že je hepatitidou C nakaženo 0,2 – 2% populace. Tento virus byl objeven poměrně nedávno (v roce 1989), do té doby byla známa pouze hepatitida typu "A" a "B.Downloads (.pdf)
- Jak se HCV přenáší (.pdf)

- Drogově závislí (.pdf)

- Užívání drog ve vězeňské populaci v souvislosti s HIV a HCV (.pdf)Příznaky

Hepatitida C se neprojevuje typickými příznaky. Průběh je u každého pacienta trochu jiný. Většina pacientů zpravidla dlouho netuší, že jsou nakaženi virem HCV. Ve většině případů se přítomnost tohoto viru v těle zjistí buď náhodou, při vyšetřování jiných potíží, nebo ve stádiu, kdy jsou již játra velmi silně poškozena.

Virus hepatitidy C způsobí zánět jater. Tento zánět probíhá relativně pomalu a nepozorovaně, protože se s ním tělo dokáže nějak vyrovnat (kompenzovat) a nakažený dlouho žádné negativní příznaky nepociťuje. Avšak po určité době (10, 20 a více let) mohou být játra poškozena natolik, že se s tím organismus již sám nevyrovná a nemocný začíná pociťovat problémy. Ty však rovněž nemají typický průběh a zpravidla se jeví jako problémy se zažíváním nebo zvýšená únava. Vzhledem k tomu, že tyto problémy se objevují pomalu a postupně, často jim nemocní zpočátku nevěnují pozornost.

Při dlouhodobém zánětu dochází postupně ke zjizvení jaterní tkáně, takzvané fibróze - jaterní buňky jsou nahrazovány vazivem, které již nemá vlastnosti jaterních buněk. Játra tak postupně přestávají fungovat.

Pokud fibróza překročí určitou hranici, mluvíme již o cirhóze. Je to stav, kdy játra jsou již vážně poškozena, a toto poškození je v podstatě nevratné. Cirhózu je nicméně možné zpomalit nebo někdy dokonce zastavit. V opačném případě hrozí selhání jater, rakovina jater (hepatocelulární karcinom), nebo dokonce obojí.